Half Cut Cell 9 Bus Bar PV Güneş Paneli

Half Cut Cell 9 Bus Bar PV Güneş Paneli

Son zamanlarda güneş panelleri çeşitleri artmıştır. Güneş paneller ile ilgiliyseniz ya da alışveriş yaptıysanız half cut cell 9 bus bar güneş panelleri hakkında da bazı şeyler duymuşsunuzdur. Half cut cell, solar sektöründe yeni bir üretim teknolojisi olarak biliniyor.

Half cut cell 9 bus bar, her biri 9 bara sahip dizilere yerleştirilen, yarıya bölünmüş hücrelere sahip güneş panelleridir. Half cut cell hücre teknolojisinin 9 bus bar tasarımıyla birleştirilmesiyle, olağanüstü performansa sahip güneş panelleri üretilmiştir. 9 Bus Bar half cut cell hücreli güneş panellerinin olağanüstü performansı nedeniyle, birim alan başına güç üretimi muazzam bir şekilde artmaktadır. İşte bu güneş panelleri half cut cell 9 bus bar güneş panelleri olarak adlandırılıyor.

Bu son teknoloji, güneş panellerinin çalışma şeklini kökten değiştirmiştir. Nitekim half cut cell 9 bus bar güneş panellerinin, tam hücreli, düşük bara modüllere göre son derece iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca half cut cell 9 bus barın, daha iyi içsel ve dışsal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Half Cut Cell 9 Bus Bar PV Güneş Paneli Avantajları

Half cut cell güneş panelleri birçok fayda sunmaktadır. Bunlardan birisi gelişmiş modül çıkış verimliliğidir. Diğer faydalar ise şunlardır: daha iyi güç üretimi, azaltılmış kurulum alanı, artan dayanıklılık, değişen koşullara daha iyi uyum.

Half cut cell 9 bus bar, fotovoltaik hücrelerin daha geniş yüzey alanı ile bir PV panelinden daha fazla güç elde edilmektedir. Aynı şekilde azaltılmış baralar, PV modülünün aynı alanda verimliliği artırmasına yardımcı olmaktadır. Daha küçük parçalara ayrılan PV hücreleri, aşırı yük ve hava koşullarına karşı daha dayanıklı oluyor. Bu da çatlaklar ve diğer mekanik hasarları önlüyor. Diğer taraftan daha fazla sayıda Bus Bar, baralar arasındaki mesafeyi tabi ki azaltmaktadır. Bu nedenle, akan akımın yolu kısalmakta, bu da dirençten kaynaklanan enerji kayıplarını azaltmaktadır. Half cut modüllerde kullanılan 12 bus bar ve 9 bus bar teknolojisi aynı zamanda bireysel modül elemanlarının gölgelenmesinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu da modülün kötü koşullarda çalışırken, verimliliği önemli ölçüde artırmaktadır.

Half cut cell güneş panelleri, geleneksel tam güneş pillerinde akan akımın yarısına sahiptir. Güç kaybı akımın karesiyle orantılı olduğundan, half cut cell 9 bus bar güneş panellerinde kayıplar 4 kat azalmaktadır. Güneş pillerini ikiye bölmek elektriksel dirence etki etmez, ancak iç kayıpları kesinlikle %75 oranında azaltmaktadır.

9 bus bar teknolojisine sahip güneş panelleri, güneş paneli üzerindeki gölgeleme etkilerini en aza indirmek için dairesel kaynak şeritleri kullanır. Hücrelerin bölünmüş modül yapısı, gölgeleme etkilerini de azaltmaktadır. Seri kablolama kullanan geleneksel güneş panelleri için ise aynı şeyi söyleyemeyiz. Tek bir 9 bus bar half cell güneş panelindeki yüksek sayıda güneş pili ve artan sıra sayısı, hücrelerden biri gölgeli olsa bile toplam güç kaybını minimum seviyeye düşürmektedir.

Half Cut Cell 9 Bus Bar PV Güneş Paneli Yüksek Güvenirliliği

Mevcut taşıma sırasında meydana gelen güneş pillerinde güç kayıpları, direnç kayıplarıdır. Pratik olarak baralarda kaybedilen gücü temsil ediyorlar. Half cut cell güneş modüllerinin önemli tarafı, içlerinden geçen akımın miktarını azaltarak kalan akımın dirençsiz akmasını sağlamalarıdır.

İnce baranın ürettiği akım, PV panelin ana barasına iletilmektedir. Sonuç olarak, bara bozulursa veya hasar görürse akımların bir kısmı ana baraya aktarılamamaktadır. Bunun sonucu olarak, düşük kısa devre akımı ve düşük çıkış gücü ile ortaya çıkan hücre yanlış çalışır. Geleneksel panolarda tek bir baranın ana baraya olan mesafesi uzundur. Bu nedenle pano gücünün zarar görmesi durumunda panonun gücü tamamen düşmektedir. Ancak 9 Bus Bar teknolojisinin kullanıldığı güneş pillerinde bu mesafeler daha kısadır. Sonuç olarak, bara arızalandığında panonun gücü çok fazla düşmeyecektir. Aynı zamanda 9 Bus Bar, mekanik strese karşı dayanıklıdır. Bu nedenle mikro çatlaklara, kar, yağmur ve diğer hava anormalliklerine karşı dayanıklı olmaktadır.

Nitekim tek bir güneş pilinde 9 bara ile mikro çatlak sorunları ortadan kaldırılarak, güneş pillerinin uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. Bu güneş modüllerindeki mikro çatlakların azalmasından half cut cell teknolojisi sorumludur. Half cut cell, rahatsız edici dış gerilimler olduğunda her hücredeki 9 baranın çatlamasını önlemektedir.

Half Cut Cell 9 Bus Bar PV Güneş Paneli
Half Cut Cell 9 Bus Bar PV Güneş Paneli